วัดพูสะเหลา

วัดพูสะเหลา ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับสะพานลาว-ญี่ปุ่น จุดที่ตั้งของพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองปากเซ เพราะสามารถเห็นแม่น้ำโขง สะพานลาว-ญี่ปุ่น พร้อมทั้งวิวทิวทัศน์ของเมืองปากเซ

Close Menu
Call Now Button