วัดจอมเพชร

วัดจอมเพชร

วัดจอมเพชรตั้งอยู่ในหมู่บ้านดอนข้าวอำเภอปากเซจังหวัดจำปาสักประมาณ 7 กม. จากเมืองปากเซ จุดเด่นของวัดคือพระพุทธรูปองค์ใหญ่สำหรับคุณที่จะนมัสการและเยี่ยมชมหินแกะสลักเพื่อสร้างพระพุทธรูปที่เป็นเอกลักษณ์และสลับซับซ้อนของผู้คนในหมู่บ้าน

Close Menu
Call Now Button