พิพิธภัณฑ์ปราสาทวัดพู

พิพิธภัณฑ์ปราสาทวัดพู

พิธภัณฑ์ปราสาทวัดพู เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณ เช่นเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยก่อน และพระพุทธรูป รูปร่างแปลก ทั้งหมดนี้ ท้าให้ลองไปสัมผัสและรับรู้เรื่องราวความเป็นมาของสิ่งของโบราณ

Close Menu
Call Now Button