น้ำตกตาดโตน (Tradton Waterfal)

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ


ข้อมูลทั่วไป
น้ำตกตาดโตน เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยตาดโตนตกจากชั้นแนวหินแนวโค้งคล้าย
จอภาพยนต์ ลงสู่ที่ลุ่มเกิดเป็นแอ่งน้ำ ด้านบนเป็นพลาญหินกว้าง มีน้ำไหลผ่าน เหมาะแก่
การลงเล่นน้ำ และนั่งพักผ่อน เพราะบริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้ร่มรื่น และมีพืชพรรณไม้
หลายชนิดให้ศึกษา โดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝน อยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
ประมาณ 5 กิโลเมตร

Close Menu
Call Now Button