น้ำตกตาดเยื้อง

น้ำตกตาดเยือง เป็นน้ำตกที่สวยงามของแขวงจำปาสัก สายน้ำไหลจากผาสูง ประมาณ 90 เมตร บรรยากาศร่มรื่น มีจุดชมวิวและถ่ายภาพอันสวยงาม ระหว่างทางปกคลุมด้วยธรรมชาตินานาพันธ์ ท่านสามารถสัมผัสได้กับอากาศที่บริสุทธิ์

ใส่ความเห็น

Close Menu
Call Now Button